Дебатът за флуора е силно поляризиран и доведе до опростени, често емоционални гледни точки.

Ниски нива на флуор присъстват естествено в повечето минерални води и често се добавят към питейната вода, за да се намали нивото на кариес.

Нашето мнение е, че малки количества флуор, които се отделят бавно с течение на времето, могат да имат терапевтична полза под формата на повишена устойчивост на киселинни атаки, и това е осигурено в пастата за зъби BioMin® F. Ние обаче приемаме, че прекомерните нива на флуор могат да създадат рискове за здравето и да доведат до флуороза; тя обикновено се проявява с постоянни петна върху зъбите (въпреки че за тях може да има и други причини).

Точните механизми за развитие на флуорозата не са широко известни. Известно е, че в присъствието на прекомерни количества флуор могат да се образуват флуоритни (CaF2) кристали вместо флуориран апатит или флуорапатит. Ние вярваме, че прилагането на допълнителен флуор трябва да бъде въпрос на избор, и признаваме, че някои са против концепцията за въвеждане на допълнителен флуор в тялото.

Поради тази причина разработихме BioMin® C – версия без флуор, която доставя високи нива на нов апатит към зъбните повърхности, но очевидно не може да създаде по-устойчивия флуорапатит.

Флуорапатитът е по-устойчив на киселина от хидроксиапатита, поради което осигурява по-голяма защита срещу киселинни атаки. Флуорният йон се побира в центъра на триъгълника, образуван от Са (II) в апатитовата решетка. Хидроксилният йон е малко по-голям и е изместен над триъгълника Ca (II), като по този начин изкривява кристалната структура, поради което апатитът е по-малко стабилен.

Паста за зъби с флуор

Минималната терапевтична концентрация на флуор е около 1 ppm (същото ниво обикновено се добавя към питейната вода). Счита се, че при тази концентрация настъпва директно образуване на флуорапатит, вместо да се образува октакалциев фосфат, който впоследствие се превръща в апатит.

Конвенционалните пасти за зъби използват разтворим флуор, който след нанасяне върху зъбите по време на измиването бързо се отмива. Концентрацията на флуор в слюнката намалява експоненциално с времето. За разлика от това, технологията BioMin® F използва много по-ниско ниво на флуор, който се доставя контролирано за период от 12 часа след измиването на зъбите.

На изображението по-долу е показано намаляването на разтворимия флуор (светлосини точки) с течение на времето в сравнение с освобождаването на флуор от паста за зъби BioMin® F за същия период от време (зелена линия).


Тази гледна точка съвпада в голяма степен с тази на световноизвестния експерт по кариес, проф. Тен Кейт (Холандия), който заявява:

Ниските концентрации на флуор имат благоприятен ефект върху реминерализацията на емайла и дентина. След лечение с флуор, като локално изплакване или почистване на зъби, концентрациите на флуор в слюнката намаляват експоненциално и двуфазно до незначителни концентрации в рамките на няколко часа. За да бъде лечението по‑ефективно за по-дълго време, отколкото при измиването на зъби и освобождаването от слюнката, флуорът трябва да се отлага и бавно да се освобождава.