Биоактивното стъкло или биоактивните частици са група повърхностно реактивни стъклокерамични биоматериали.

Високата биосъвместимост на тези вещества доведе до тяхното широко научно изследване и използване като имплантируеми материали в човешкото тяло за възстановяване и заместване на кости, увредени или променени в резултат на хронично заболяване.

Биоактивното стъкло се разтваря по-бързо в кисела среда, отколкото в неутрална или слабо алкална среда.

По този начин, при взаимодействие с кисела среда в резултат на усвояване на захари от бактерии или от консумация на кисели напитки, биочастиците се разтварят по-бързо, увеличавайки pH и освобождавайки фосфатни, калциеви и флуорни йони, за да се сведе до минимум киселинното разтваряне на кристали апатит от емайла.

Обикновено се смята, че когато биоактивното стъкло (частици) е потопено във физиологична среда, настъпват пет етапа на неорганична реакция:

  1. Йонен обмен на биоактивно стъкло, при който катионите на модификатора (главно Na + ) се обменят с хидрониевите йони на външния разтвор.
  2. Хидролиза, при която съединенията Si-O-Si се разрушават, образувайки силанолови групи Si-OH, и частично се разпада кристалната решетка на биоактивно стъкло.
  3. Кондензация на силаноли, при която разрушената кристална решетка на биостъклото променя морфологията си в гелообразен повърхностен слой с ниска концентрация на натриеви и калциеви йони.
  4. Отлагане (прикрепване), при което върху гелообразното вещество се натрупва (отлага) слой аморфен калциев фосфат.
  5. Минерализация, при която слоят калциев фосфат постепенно се трансформира в кристален хидроксиапатит, отразявайки естествената фаза на минерализация.

Биоактивните стъкла се използват както в пастата за зъби BioMin ® F, така и в BioMin ® C, като се използват различни формули. Разберете как BioMin се различава от добавката в пастата за зъби на база Novamin ® . Novamin ®  е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKlinePLC (GSK).