Добавките в BioMin F и BioMin C биоактивни стъклени материали са от едно и също семейство, предназначени да предпазват зъбната повърхност.

BioMin F

В стъкления материал BioMin F се съдържа флуор освен калций и фосфат. Когато стъклото започне да се разтваря в слюнката, тези три йона се комбинират, за да утаят флуорапатит върху зъбната повърхност. Флуоропатитът е 10 пъти по-устойчив на киселинна атака от хидроксиапатита.

Пастата за зъби BioMin F с разпенващ се флуор включва фини частици BioMin F, които осигуряват ниски нива на флуор до 12 часа след измиване на зъбите. Съдържанието на флуор в пастата за зъби е под 600 ppm и се освобождава бавно по контролиран начин, докато слюнката разтваря фините стъклени частици. Флуорът се комбинира с калциев фосфат, също освободен от стъклото, за да се получи устойчив на киселини флуорапатит, който е 10 пъти по-устойчив на киселини от естествения зъбен емайл.

BioMin C

В стъкления материал BioMin C хлоридният йон замества флуоридния йон, включен в стъклото BioMin F. BioMin C е по-реактивно стъкло и развива апатитообразуването по‑бързо, но не осигурява повишената киселинна устойчивост на BioMin F, тъй като върху зъбните повърхности се утаява хидроксиапатит, а не флуорапатит. 

Разработката на тази добавка доведе до създаването на нашата паста за зъби БЕЗ ФЛУОР BioMin C.