NovaMin® е първото биоактивно стъкло, включено в пастите за зъби в края на 90-те години на миналия век. Сега NovaMin® е активната съставка на Sensodyne® Repair.

NovaMin® доставя калций и фосфат за образуване на хидроксиапатит, но не съдържа флуор и следователно се налага да се добави разтворим флуор във формулата на пастата за зъби.

BioMin® F съдържа калций и фосфат, но също така съдържа флуор в стъклото, а не като разтворима добавка; това позволява по‑продължително доставяне на флуор. Съотношението на тези три йона отразява молекулярната стехиометрия на флуорапатита и по този начин концентрацията на фосфат е 3 пъти по‑голяма от тази на NovaMin®.

Това оптимизира скоростта на образуване на апатит. На изображението по‑долу е показано намаляването на разтворимия флуор (светлосини точки) с течение на времето в сравнение с освобождаването на флуор от паста за зъби BioMin®F за същия период от време (зелена линия).

Размерът на частиците на BioMin® също така е по-малък от този на NovaMin® и това позволява по-голяма физическа оклузия на отворените дентинови тубули и също така по‑малка абразивност.


Размер на частиците: BioMin® и NovaMin®. Вижте видеото по-долу, за да разберете повече.

Novamin®  и Sensodyne®  са регистрирани търговски марки на GlaxoSmithKlinePLC (GSK).