Традиционните флуоридни пасти за зъби обикновено съдържат 1450 ppm разтворим флуор и е доказано, че намаляват риска от кариес.

Концентрацията на разтворим флуор намалява бързо чрез разреждане от слюнката. Обикновено концентрацията се намалява наполовина след всяка минута, така че след около 90 минути е малко вероятно да има някакво терапевтично ниво на флуор.

За разлика от това, BioMin ® F е в състояние да доставя ниско ниво на флуор до 12 часа след измиване. Бавното и контролирано снабдяване с флуор е много по-ефективно, поради тази причина нивото на съдържание на флуор в BioMin ® F не трябва да надвишава 600 ppm.

На изображението е показано намаляването на разтворимия флуор (светлосини точки) с течение на времето в сравнение с освобождаването на флуор от паста за зъби BioMin ® F за същия период от време (зелена линия).