Флуорът се среща естествено в много минерали, като най-често срещаният е калциев флуорид, който може да се намери по целия свят.

Намира се естествено в подземните недра и морската вода в ниски концентрации, може да се намери и в растения като чай. За хората препоръчителният прием на флуор е 4 mg на ден. Доказано е, че употребата на флуор намалява риска от кариес на зъбите.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията са заявили, че ниска концентрация на флуор е „едно от 10-те най‑големи постиженията на общественото здравеопазване през 20‑ти век“. Според американското министерство на земеделието „най‑високото ниво на дневния прием чрез храната, което е вероятно да не води до риск от неблагоприятни последици за здравето“, е 10 mg/ден за повечето хора.

За кърмачета, бебета и малки деца стойностите са по-ниски и варират от 0,7 mg/ден до 2,2 mg/ден. При много по-високи концентрации флуорът може да причини здравословни усложнения и да бъде токсичен.

Флуоридна паста за зъби

Съдържанието на флуор в пастата за зъби BioMin® F не надвишава 600 ppm, което е много по-малко, отколкото в конвенционалните пасти за зъби. BioMin® F беше представен в списание Oral Health по отношение на тази нова технология. Следвайте връзката, за да разберете как по-малко флуор е всъщност повече.